Blog

10 odpowiedzi na #Ekonomia

Zadłużenie państw


Koszt pracowników w UE


Thomas Piketty: «Niemcy nigdy nie spłacały swoich długów. Nie mają prawa pouczać Grecji.»