This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Wizualizacja pieniędzy i rynków światowych

Ten artykuł ma ponad 5 lat. Jego zawartość może być nieaktualna.

The Money Project , założony w 2015 roku, opracowuje oryginalne infografie traktujące temat pieniędzy. Poniżej jedna z nich. Uwaga na zawroty głowy !

PIENIĄDZE I RYNKI ŚWIATOWE


każdy kwadrat tego rozmiaru black square symbolizuje 100 miliardów dolarów

BITCOIN

Bitcoin Wartość wszystkich bitcoins wynosi obecnie około 5 miliardów dolarów.
w 2013 r kapitalizacja rynkowa tej krypto-monety osiągnęła 14 miliardów dolarów.

SREBRO

Srebro Wartość wszystkich naziemnych zapasów srebra (szacowana na około 1 miliard uncji) wynosi 14 miliardów dolarów
używając ceny spotowej 14 dolarów/uncja.

NAJBOGATSI LUDZIE ŚWIATA

Najbogatsi ludzie Według najnowszych rankingów Forbesa o wartości netto,
Bill Gates jest najbogatszą osobą na świecie z fortuną w wysokości 79,2 mld dolarów.

NAJWIĘKSZE FIRMY NA ŚWIECIE

Największe firmy Według kapitalizacji rynkowej, Apple jest największą na świecie firmą o wartości 616 mld dolarów.

BILANS FEDERALNEJ REZERWY AMERYKAŃSKIEJ (FED)

FED W latach 2008 i 2014, bilans FED podskoczył z 1 biliona dolarów do $ +4,5 bilionów dolarów black square
w wyniku kontrowersyjnych programów "luzowania ilościowego" (QE).

green square 3,5 biliona dolarów dodane dzięki QE

MONETY I BANKNOTY

Monety i banknoty Całkowita wartość wszystkich monet i banknotów świata wynosi około 5 bilionów dolarów.

NIERUCHOMOŚCI HANDLOWE

Nieruchomości handlowe Inwestorzy instytucjonalni są właścicielami około 7,6 bilionów dolarów nieruchomości handlowych na całym świecie. Jedna trzecia to nieruchomości publiczne firm.
Jest to jedynie ułamek całkowitej liczby nieruchomości.

bleu square 36% Ameryka (36%)
green square 31% Europa (31%)
brown square 30% Azja i Pacyfik (30%)
brown square 4% Bliskim Wschodzie + Afryka (4%)

ZŁOTO

Złoto Światowa Rada Złota szacuje na 183 000 ton ilość złota na świecie.
Aplikując cenę spotową 1200 dolarów/uncja, złoto na świecie jest warte 7,8 bilionów dolarów black square.

green square 17% posiadane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (lMF) i banki centralne

PIENIĄDZE (WĄSKIE)

Pieniądze narrowne Według FactBook CIA łączna wartość łatwo dostępnych pieniędzy na świecie wynosi 28,6 trylionów dolarów.
Obejmuje to monety, banknoty i depozyty.

WSZYSTKIE RYNKI

Wszystkie rynki Kapitalizacja rynkowa wszystkich rynków świata wynosi 70 bilionów dolarów.

bleu square 52% Stany Zjednoczone
green square 8% Unia Europejska
brown square 7% Japonia
brown square 2% Chiny
black square 31% Reszta świata

PIENIĄDZE (SZEROKIE)

Szerokie pieniądze Według FactBook CIA, łączna wartość rynków brokowych to 80,9 bilionów dolarów.
Obejmuje to monety, banknoty, rachunki rynku walutowego, a także oszczędności, depozyty i lokaty terminowe.

GLOBALNE ZADŁUŻENIE

Zadłużenie globalne Globalny dług wynosi 199 bilionów dolarów.
329% skumulowane od kryzysu finansowego w 2008 r.
W powyższej kwocie jest 59,7 bilionów dolarów długu publicznego black square.

blue square 329% Stany Zjednoczone
green square 336% Europa
brown square 320% Japonia
brown square 36% Chiny
grey square 319% Reszta świata

DERYWATY FINANSOWE

Derywaty Według skromnie oszacowanych umów, rynek instrumentów pochodnych (derywatów finansowych) wynosi 630 bilionów dolarów.

CO TO JEST DERYWAT?

Derywat jest kontraktem pomiędzy dwiema lub większą iloscią stron, którego wartość jest uzależniona od wydajności składających się na niego aktywów, indeksów lub konglomeratów.

PRZYKŁADY DERYWATÓW:

Kontrakty terminowe
Umowy forwardowe
Opcje
Gwarancje
Swapy

Banki zazwyczaj korzystają z dużych dźwigni, aby osiągnąć te pozycje. Niektóre derywaty (instrumenty finansowe pochodne), takie jak kontrakty terminowe, są przedmiotem obrotu na giełdach regulowanych, takich jak Chicago Mercantile Exchange (CME).

Większość derywatów jest jednak przedmiotem obrotu bezpośrednio między firmami prywatnymi. Są to transakcje pozagiełdowe ("over-the-counter").

Zabezpieczenia zobowiązań kredytowych i swapy ryzyka kredytowego to dwa rodzaje derywatów, które doprowadziły do kryzysu finansowego w 2008 r.

green square / brown square Tutaj osiągnęliśmy najniższą estymację wartości derywatów wynoszącą 630 bilionów dolarów.
Najwyższa estymacja wartości kontraktów na derywaty sięga nawet 1,2 tryliona dolarów.

Prawda jest taka, że ​​nikt nie zna dokładnej wielkości tego rynku.

OPINIE O DERYWATACH:

Specjaliści finansowi uważają, że ​​derywaty są transakcjami "sumy zerowej" - innymi słowy, w każdej ze stron jest zwycięzca i przegrany.

Eksperci ostrzegają jednak, że ogrom rynku derywatów jest olbrzymim zagrożeniem dla całości światowych rynków.

Pozytywy są derywatami, które mogą pomóc w rozłożeniu ryzyka cen wszystkiego, od kukurydzy po bydło. Istnieją dobre derywaty, które regulują się same, takie jak swapy procentowe i forwardy walutowe. Od 41 lat pracuję na giełdach. Nie sądzę, że regulacja rynków jest niezgodna z wydajnością rynków. Myślę, że derywaty promują skuteczność.
(Dr. Richard Sandor)

Dżin derywatów został wypuszczony z butelki. Derywaty będą rozwijały się i mnożyły dopóki cos nie ujawni ich toksyczności. Banki centralne i rządy nie znalazły dotychczas skutecznego sposobu na kontrolę, ani nawet na monitorowanie zagrożeń wynikających z tych kontraktów. Moim zdaniem derywaty są potencjalnie śmiercio-nośną finansową bronią masowego rażenia.
(Warren Buff)

Nowsza i zaktualizowana wersja powyższej wizualizacji jest dostępna na stronie "The Money Projets" (patrz Źródła)

The money project

Podobne posty