This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Wskaźniki ekonomiczne i rozwojowe

Istnieje imponująca ilość wskaźników ekonomicznych i rozwojowych. Wskaźniki ekonomiczne interesują sie wyłącznie elementami kwantytatywnymi, czyli wszystkim, co można przeliczyć na pieniądze; wskaźniki rozwojowe (zwane również syntezującymi) uwzględniają dodatkowo inne aspekty życia. Każdy z nich ma swoje wady, a stosowne rankingi zmieniają się w zależności od źródła informacji wykorzystanego do ich opracowania (1) oraz od momentu, w którym stosowne dane zostały udostępnione.
Poniżej porównanie 7-ciu wskaźników w oparciu o dane z 2018 r.
Zwróćcie uwagę, jak zmienia się klasyfikacja tenorów ekonomicznych w zależności od wskaźnika.

Wskaźniki ekonomiczne:

Wskaźniki rozwojowe:

Anegdotycznie:1. Produkt światowy brutto

Produkt światowy brutto (PMB /GWD ) jest sumą PKB nominalnych wszystkich państw planety (2). Wskaźnik obliczany jest w dolarach (więcej na temat dolara w punkcie 2-gim poniżej).

Produkt światowy brutto odzwierciedla jedynie tworzenie dóbr. Nie odzwierciedla rozwoju krajów, dobrobytu ich mieszkańców, wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko, ani nierówności pomiędzy krajami.
www.lafinancepourtous.com .

Produkt światowy brutto w $ (dane MFW)
Rok PŚB w $ Ludność świata Per capita w $
2018 84 740 000 000 000 7 530 000 000 w 2017 11 253
2017 79 865 000 000 000 7 440 000 000 w 2016 10 734
2016 77 328 000 000 000 7 358 000 000 w 2015 10 509
Źródło : Wikipedia - Liste des pays par PIB nominal  (stan z 05/07/2019).
Podaję link do wersji francuskiej jako, że jest uaktualniona danymi MFW z 2018.

2. PKB nominalne

PKB nominalne otrzymuje się przeliczając PKB danego państwa na dolary po kursach obowiązujących na rynkach walutowych. Kiedy waluty tracą na wartości w stosunku do dolara, odbija się to negatywnie na wskaźniku.

PKB mierzy bogactwo wytworzone w danym kraju w zdefiniowanym okresie czasu.
Jest agregatem wartości dóbr i usług sektora publicznego i prywatnego, do których dodaje się VAT , podatek akcyzowy i cło.
www.lafinancepourtous.com 

Poniżej lista 10-ciu najwyższych PKB nominalnych z 2018 roku (UE uwzględniona dla porównania). Zaznaczam je tłustymi literami jako, że będę odwoływał sie do nich przedstawiając kolejne wskaźniki.

PKB nominalne państw w $ (dane MFW, 2018)
Poz. Państwo PKB w $
1
USA
USA
20 494 050 000 000
-
EU
Unia Europejska
18 750 050 000 000
2
China
Chiny
13 407 400 000 000
3
Japan
Japonia
4 971 930 000 000
4
Germany
Niemcy
4 000 390 000 000
5
United Kingdom
Wielka Brytania
2 828 640 000 000
6
France
Francja
2 775 250 000 000
7
India
Indie
2 716 750 000 000
8
Italy
Włochy
2 072 200 000 000
9
Brazil
Brazylia
1 868 180 000 000
10
Canada
Kanada
1 711 390 000 000
Dla porównania:
11
Russia
Rosja
1 630 660 000 000
22
Poland
Polska
586 020 000 000
Źródło : Wikipedia - Liste des pays par PIB nominal 
Podaję link do wersji francuskiej jako, że jest uaktualniona danymi MFW z 2018.

Bez niespodzianki, w powyższym rankingu odnajdujemy państwa najbardziej zaludnione i/lub o największej powierzchni - USA, Chiny, Indie, Brazylię i Kanadę:

Korelacja pomiędzy rankingiem PKB, powierzchnią i zaludnieniem
Poz. PKB Państwo Poz. z racji
powierzchni
Poz. z racji
populacji
1
USA
USA
4 3
-
EU
Unia Europejska
6 3
2
China
Chiny
3 1
7
India
Indie
7 2
9
Brazil
Brazylia
5 6
10
Canada
Kanada
2 38

3. PKB nominalne per capita

PKB nominalne w przeliczenu na głowę mieszkańca danego państwa. Wskaźnik używa dolara, a zatem - podobnie jak poprzednie - "pływa" w zależności od kursów wymiany walut. Dodatkową jego słabością jest, że nie do końca wiadomo, kogo dane państwo bierze pod uwagę jako "mieszkańca".

PKB nominalne per capita w $ (dane MFW, 2018)
Poz. Państwo Per capita
1
Luxembourg
Luksemburg (3)
114 234
2
Switzerland
Szwajcaria
82 950
3
Macau
Makau (
China
)
82 388
4
Norway
Norwegia
81 695
5
Ireland
Irlandia
76 099
6
Iceland
Islandia
74 278
7
Qatar
Katar
70 780
8
Singapore
Singapur
64 041
9
United States
USA
62 606
10
Denmark
Dania
60 692
Pozostali liderzy PKB nominalnego:
16
Germany
Niemcy
52 559
21
Canada
Kanada
49 651
25
France
Francja
45 775
26
United Kingdom
Wielka Brytania
45 705
28
Japan
Japonia
44 227
33
Italy
Włochy
39 637
73
China
Chiny
18 110
80
Brazil
Brazylia
16 154
119
India
Indie
7 874
Dla porównania:
59
Poland
Polska
15 431
65
Russia
Rosja
11 327

4. PSN

PSN, czyil Parytet Siły Nabywczej  jest wskaźnikiem stosowanym do porównywania siły nabywczej walut krajowych, czego nie umożliwia stosowanie kursów wymiany walut.

PSN pozwala na rozwiązanie problemu dokonywania międzynarodowych porównań PKB. Zasadniczą kwestią jest zebranie danych o cenach z zagregowanej listy towarów i usług, która zawiera produkty porównywalne i reprezentatywne dla analizowanych krajów.
Wikipedia 

PKB/PSN w $ (dane MFW, 2018)
Poz. Państwo PKB/PSN
1
China
Chiny
25 270 070 000 000
--
EU
Unia Europejska
22 023 140 000 000
2
USA
USA
20 494 050 000 000
3
India
Indie
10 505 290 000 000
4
Japan
Japonia
5 594 450 000 000
5
Germany
Niemcy
4 356 350 000 000
6
Russia
Rosja
4 213 400 000 000
7
Indonesia
Indonezja
3 494 740 000 000
8
Brazil
Brazylia
3 365 340 000 000
9
UK
Wielka Brytania
3 037 790 000 000
10
France
Francja
2 962 800 000 000
Pozostali liderzy PKB nominalnego:
12
Italy
Włochy
2 397 400 000 000
17
Canada
Kanada
1 836 820 000 000
Dla porównania:
23
Poland
Polska
1 212 930 000 000
Source : Wikipedia: Liste des pays par PIB (PPA) 
Podaję link do wersji francuskiej jako, że jest uaktualniona danymi MFW z 2018.

5. PSN per capita

PSN w przeliczenu na głowę mieszkańca danego państwa. Klasyfikacja zależy w znacznym stopniu od tego, kto dostarcza danych: MFW, Bank Światowy, czy CIA. (4). Dodatkową słabością wskaźnika jest, że - jak w każdym "per capita" - nie do końca wiadomo, kogo dane państwo bierze pod uwagę jako "mieszkańca".

PKB/PSN na mieszkańca w $ międzynarodowych (dane MFW, 2018)
Poz. Państwo PKB/PSN per capita
1
Quatar
Katar
130 475
--
Macau
Makau (
China
)
116 808
2
Luxembourg
Luksemburg
106 705
3
Singapore
Singapur
100 345
4
Brunei
Brunei
79 530
5
Ireland
Irlandia
78 78