This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Dobro publiczne, czy prywatne fortuny?

Raport Oxfam ze stycznia 2019 r. koncentruje się wokół pytania „Dobro publiczne, czy prywatne fortuny?”. Poniżej podsumowanie:

Boom dla światowych miliarderów

Minęło 10 lat od kryzysu finansowego, który wstrząsnął światem i spowodował ogromne cierpienia. W tym czasie fortuny najbogatszych wzrastały:

• W ciągu 10 lat liczba miliarderów prawie się podwoiła.
• Fortuny miliarderów wzrosły o 900 miliardów dolarów tylko w ubiegłym roku, czyli o 2,5 miliarda dolarów dziennie. W tym samym czasie dochody najbiedniejszej połowy ludzkości, czyli 3,8 miliarda ludzi, spadły o 11%.
• Miliarderzy mają teraz więcej, niż mieli kiedykolwiek wcześniej. W okresie 2017-2018, co dwa dni pojawiał się nowy miliarder.
• Bogactwo koncentruje się coraz bardziej. W ubiegłym roku 26 osób posiadało tyle samo, co 3,8 miliarda ludzi, którzy stanowią najbiedniejszą połowę ludzkości. Rok wcześniej tych osób było jeszcze 43.
• Majątek najbogatszego człowieka świata, Jeff Bezos'a, właściciela Amazon, wzrósł w ciągu roku o 112 miliardów dolarów. 1% jego fortuny jest odpowiednikiem budżetu zdrowia Etiopii, kraju liczącego 105 milionów ludzi.
• Gdyby wszystkie nieodpłatne prace opiekuńcze wykonywane przez kobiety na całym świecie były prowadzone przez jedną firmę, roczny jej obrót wynosiłby 10 bilionów dolarów, tzn 43 razy więcej, niż wynosi obrót firmy Apple.

Oprócz gromadzenia fortun, najbogatsi - podobnie, jak i korporacje, których są właścicielami - korzystają również z najniższego opodatkowania od dziesięcioleci:

• Wielkie fortuny są wyjątkowo nisko opodatkowane. Każdy dolar majątku przynosi zaledwie 4 centymy podatku.
• W bogatych krajach średnia maksymalna stawka opodatkowania spadła z 62% w 1970 r. do 38% w 2013 r. W krajach rozwijających się średnia maksymalna stawka opodatkowania wynosi 28%.
• W krajach, takich jak Brazylia i Wielka Brytania, najbiedniejsze 10% społeczeństwa płaci proprocjonalnie więcej podatków, niż 10% najbogatszych.
• Państwa powinny dążyć do włączenia najbogatszych w walkę z nierównościami. Podniesienie podatku majątkowego o 0,5% mogłoby przynieść więcej pieniędzy, niż kosztuje edukacja 262 milionów dzieci, i zapewniłoby opiekę zdrowotną, która mogłaby zapobiec śmierci 3,3 mln ludzi rocznie.
• Superbogaci ukrywają 7,6 biliona dolarów przed podatkami. Podobnie postępują korporacje. Pozbawia to kraje rozwijające się około 170 miliardów dolarów dochodów podatkowych rocznie.


Polska doceniona za wydatki socjalne

Pod koniec 2018 r., Oxfam docenił wysiłki socjalne Polski umieszczając ją na 1szym miejscu stosownej klasyfikacji swojego "Indeksu zaangażowania w zmniejszanie nierówności ".

"Polska znalazła się na pierwszym miejscu pod względem wydatków socjalnych. Nasz kraj zajął też 114. miejsce na liście pod kątem opodatkowania. Lepiej wypadliśmy w kategorii praw pracowniczych – tu zajęliśmy 33. miejsce. Ogólnie Polska zajęła 20. miejsce w rankingu na 157 badanych państw."
(businessinsider.com.pl )

Podobne posty