Blog

15 odpowiedzi na #Ekonomia

Koszt pracowników w UE


Thomas Piketty: «Niemcy nigdy nie spłacały swoich długów. Nie mają prawa pouczać Grecji.»