Listopadowe stokrotki

Listopadowe stokrotki, tkliwe
lepki w marznącej trawie.
Pytanie pełne zgiełku
i śmiechu: państwo
wychodzą? Już?
Niestety.
Listopadowe stokrotki, tamta
obłudna piosenka.
Pokorne szuranie Zwycięzcy
przed naszymi drzwiami.