Hotelowy pokój

hotelowy pokój
długo wspominał
swoich ostatnich kochanków

poduszka wciąż jeszcze
pachniała namiętnością
a piec kaflowy
powtarzał rozognione słowa
którym pierwszy brzask
odebrał moc

nad ranem
chyłkiem
i wstydliwie
wymknęła się miłość