Świat będzie, jest

Świat będzie, jest
ciepły i otwarty, i pełen
kroków na żwirze
schodzących się ścieżek.
Młode matki umyją włosy,
będą znowu uczennicami
i świat,
świat będzie zaproszeniem.