Poeci ostrzegają możnych

Poeci ostrzegają możnych.
Rozmawiają z Antonim
Czechowem. Redakcja
odpowiada.
Jest wieczór po burzy, powstają
nowe hierarchie, rosną
nocne kolejki. Teraz.
Mnóżmy się, wzlatujmy!