This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Wczesne leczenie Covid-19

Cenna witryna na której można zapoznać się z bilansem badań naukowych dotyczących farmakologicznego zwalczania choroby Covid-19. Kto czego używa, czy zaleca to oficjalnie, czy jedynie toleruje, czy stosuje zestawy leków (mixed usage). W momencie niniejszej publikacji, witryna uwzględnia 882 badania. Po angielsku.


Z prezentacji:

Analiza skuteczności wczesnych metod leczenia Covid-19. O ile leczenie nie zastępuje szczepionek i innych metod ochrony zdrowia, o tyle należy wykorzystywać wszelkie konkretne, skuteczne i bezpieczne środki. Eliminacja Covid-19 jest wyścigiem z ewolucją wirusa. Żadna terapia, szczepionka czy zarządzenie nie są w 100% skuteczne wobec obecnych i przyszłych wariantów wirusa. Zaprzeczanie użyteczności jakiejkolwiek z dostępnyh metod zwiększa ryzyko, że Covid-19 stanie się endemiczny i podniesie śmiertelność, zachorowalność oraz pogłębi szkody uboczne.

Covid-19 early treatment, real-time analysis of 882 studies 

Global adoption of Covid-19 early treatments 

Źródła:
Podobne posty