This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Szczepienia w świetle faktów (2)

Poniższy artykuł pochodzi(ł) z blogu Laurent MUCCHIELLI , socjologa i dyrektora ds. badań we francuskim CNRS (Centrum Narodowe Badań Naukowych ). Pracowała nad nim pięcioosobowa ekipa. Po paru dniach został usunięty przez redakcję "Mediapart" za "nieprzestrzeganie reguł gry".
Tłumaczenie i adaptacja własna.


Szczepienia w świetle faktów

Część 2: bezprecedensowa śmiertelność

Data publikacji: 30 lipca 2021

Nadzór farmakologiczny nad skutkami ubocznymi szczepionek przeciwko Covid-19 jest szczątkowy - niewątpliwie dlatego, że zagraża oficjalnej doktrynie masowego zaszczepiania społeczeństw, prowadzonej przez przemysł farmaceutyczny, rządy i główne media. Tymczasem owe masowe szczepienia prowadzą do bezprecedensowej w historii współczesnej medycyny śmiertelności. Pilnym jest wstrzymanie ich i oszacowanie dla kogo szczepionka jest wskazana, a dla kogo nie jest.

Odcinek 59

Autorzy: Laurent MUCCHIELLI (socjolog, dyrektor ds. badań w CNRS), Hélène BANOUN (doktor biolog farmaceuta, była badaczka w INSERM), Emmanuelle DARLES (wykładowca informatyki na Uniwersytecie Aix-Marseille), Éric MENAT (doktor medycyny, lekarz rodzinny/domowy), Vincent PAVAN (wykładowca matematyki na Uniwersytecie Aix-Marseille) oraz Amine UMLIL (farmaceuta szpitalny, praktyk szpitalny, jednostka „nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii / CTIAP (Terytorialne Centrum Niezależnej Informacji i Porad Farmaceutycznych) / Koordynacja nadzoru zdrowotnego” w Centrum Szpitalnym Cholet).


W poprzednim odcinku naszej miniserii dotyczącej szczepień wykazaliśmy, że dostępne już dane epidemiologiczne na świecie są wystarczające, aby stwierdzić, że szczepionki przeciw Covid-19 nie chronią przed zakażeniem i przed transmisją koronawirusa SARS-Cov-2, a w szczególności obecnego wariantu indyjskiego (Delta), co zdecydowanie zaprzecza wałkowanym unisono zapewnieniom, że „szczepionka chroni”. W Stanach Zjednoczonych, dyrektor NIAID, Antony Fauci, przyznał to już publicznie , zalecając zaszczepionym osobom noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych. W Wielkiej Brytanii, francuskim turystom narzuca się kwarantannę nawet wtedy, kiedy są zaszczepieni obydwiema dawkami . Dlatego już teraz jest jasne, że zaszczepienie nie jest cudownym rozwiązaniem wobec epidemii i że szantaż władz np. francuskich (zaszczepienie wszystkich lub ponowny lockdown) opiera się na kłamstwie. Drugim kłamstwem jest, że "szczepionki chronią w 96% przed ciężkimi postaciami Covid-19". /.../ W Izraelu, jednym z krajów o najwyższym procencie zaszczepienia na świecie, władze zamknęły granice dla zaszczepionych turystów , pokazując w ten sposób nie tylko, że szczepienia nie chronią, ale także, że aktualnie większość ciężkich przypadków Covid-19  dotyczy osób zaszczepionych. Wszystko to dosadnie sugeruje przepaść pomiędzy marketingiem firm farmaceutycznych (podchwyconym przez propagandę polityczną) i realiami zdrowia publicznego. Przy okazji zamiata się pod dywan temat skutków ubocznych szczepionek. O nich mowa w niniejszym odcinku naszej miniserii.

Zamiast negować problem, obserwować trzeźwo dane z nadzoru farmakologicznego

W innym odcinku naszej miniserii  wykazaliśmy, jak i dlaczego większość francuskich dziennikarzy zdradziła etykę zawodową i - rezygnując ze swojej roli przeciw-władzy - stała się nagłaśniaczem propagandy rządowej. Dziennikarstwo śledcze zastąpiono pseudodziennikarstwem "weryfikacji faktów" (fact-checking), które uprawia się w papuciach i z kanapy. W stosunku do tematu bezpieczeństwa szczepionek przeciwko Covid-19, pseudodziennikarstwo zadowala się negowaniem problemów, zgodnie z narracją rządową. Jednym z wielu przykładów tego są weryfikatorzy faktów (fact-checkers) grupy telewizyjnej TFI-LCI, którzy od stycznia 2021 r. usiłują zaprzeczać jakimkolwiek negatywnym skutkom medycznym szczepień (ostatni przykład: "Uwaga, europejskie dane nie dowodzą, że 10.000 zgonów jest spowodowanych szczepionkami "). Argument jest dobrze znany i zawsze ten sam. Na wszystkich witrynach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii na świecie spotykamy się z tą samą przezornością, tzn. że zgłoszenie skutku ubocznego nie oznacza, że rzeczywiście chodzi o skutek uboczny, i że dopiero pełne zbadanie sprawy może to potwierdzić.

Jest to oczywiste. I jasnym jest, że wszystko, co znajdziecie poniżej, jest domniemaniem związku przyczynowo-skutkowego. Tyle, że ta sama przezorność odnosi się do całości nadzoru farmaceutycznego, a zobaczymy, iż - w porównaniu do zgłoszeń dotyczących innych leków - dzieje się coś niespotykanego w przypadku szczepionek genetycznych przeciwko Covid-19. Dziennikarze wykazują się zresztą przezornością o podejrzanie zmiennej geometrii, ponieważ nie stosują jej podając ilość zgonów na Covid (zgon jako konsekwencja Covid, czy zgon przy współistnieniu Covid ?). Tego tematu nie poruszają nigdy. Innymi słowy, dla dziennikarzy statystyki są niepodważalne, kiedy zgadzają się z oficjalną narracją, ale stają się podejrzane, gdy zaprzeczają tejże narracji. Nieuczciwość intelektualna jest oczywista.

Zobaczymy, że w niektórych krajach (Francja, Stany Zjednoczone) zgłoszeniami skutków ubocznych szczepionek na Covid zajmują się lekarze, a nie pacjenci. Zobaczymy, że w dużej mierze pokrywają się one ze zgłoszeniami z krajów, w których deklaracje są składane głównie przez pacjentów (np. Holandia). Zobaczymy, że istnieją badania, w których retrospektywnie przetestowano wiarygodność tych zgłoszeń i które wskazują na wysoki poziom ich wiarygodności. Będziemy je obserwować chłodnym okiem. I zrobimy to w kilku krajach, aby uciec przed francuskim tropizmem. Zobaczymy, że podobne wyniki otrzymuje się niemal we wszystkich krajach zachodnich.

Ostatnie doprecyzowanie przed przystąpieniem do analizowania danych liczbowych: należy je traktować jako niedorównujące rzeczywistości, a nie jako wyolbrzymiające rzeczywistość. Zgłaszanie skutków ubocznych prawie wszędzie funkcjonuje w sposób pasywny: ośrodki, które się tym zajmują czekają, aż pracownicy służby zdrowia i osoby fizyczne powiadomią je o problemach. Jeżeli z jakiegoś powodu lekarze lub pacjenci nie zrobią tego (zapomnienie, zaniedbanie, brak czasu, autocenzura, wątpliwość, pacjent umierający samotnie w domu, niedoinformowanie lekarza, który wystawia świadectwo zgonu, problemy z komputerem, itp), przypadek nigdy nie będzie wzięty pod uwagę. Dlatego niedoszacowanie rzeczywistego stanu problemów jest zarówno stałe, jak i masowe. Pierwsze badania  francuskie, z początku XXI wieku oszacowały, że około 95% skutków ubocznych nigdy nie zostało zgłoszonych. Nawet jeśli można założyć, że niedoszacowanie dotyczy głównie mniej poważnych skutków ubocznych, wszystko, o czym mowa poniżej, należy nie tylko traktować poważnie, ale również uznawać za prawdopodobną eufemizację sytuacji.

We Francji, raporty ANSM

We Francji, ANSM (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Leków) publikuje „tygodniowe raporty o skutkach ubocznych szczepionek ". Przeanalizowaliśmy szczegółowe raporty dotyczące każdej z czterech szczepionek stosowanych we Francji. Systematycznie obserwowaliśmy to, co mówi się o „poważnych” skutkach (w przeciwieństwie do skutków nieznacznych, takich jak obrzęk wokół miejsca iniekcji).

Jeśli chodzi o szczepionkę AstraZeneca, ANSM informuje, że do 8 lipca 2021 r. wstrzyknięto 7,2 miliona dawek, głównie osobom w wieku 55+, niemniej odnotowujemy "623 dawki wstrzyknięte pacjentom poniżej szesnastego roku życia”. Również do 8 lipca 2021 r. zgłoszono 22.071 skutków ubocznych, w tym 5.191 poważnych (zgłaszanie jest zarezerwowane dla pracowników służby zdrowia, zgodnie z zaleceniem Haute Autorité de Santé z 2/2/2021 ). Jak wynika z poniższej tabeli, ciężkie przypadki dotyczą wszystkich grup wiekowych, ale najwięcej jest ich pomiędzy 30-74 rokiem życia. Spośród 5.191 ciężkich przypadków jedna czwarta wymagała hospitalizacji, 247 zagrażało życiu, 121 spowodowało niepełnosprawność lub niezdolność do pracy, a 170 doprowadziło do zgonu.

Francja, AstraZeneka, 8/7/21

Źródło: CRPV d’Amiens ‐ CRPV de Rouen, Enquête de pharmacovigilance du vaccin VAXZEVRIA® 

Jeśli chodzi o szczepionkę Pfizer, do 1 lipca 2021 r. wstrzyknięto ponad 42,5 mln dawek (w tym 700.000 osobom w wieku 16-18 lat) oraz zgłoszono 31.389 skutków ubocznych (zgłoszenia dokonane głównie przez pracowników służby zdrowia). Wśród nich było 8.689 ciężkich przypadków, od wieku 30 lat poczynając (27,7% wszystkich zgłoszeń), w tym 2.551 zdarzeń zagrażających życiu, 460 niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz 761 zgonów.

Francja, Pfizer, 1/7/21

Źródło: CRPV de Bordeaux, CRPV de Marseille, CRPV de Toulouse, CRPV de Strasbourg, Enquête de pharmacovigilance du vaccin Pfizer – BioNTech Comirnaty 

Jeśli chodzi o szczepionkę Janssen, ANSM podaje, że do 8 lipca 2021 r. wstrzyknięto 608.489 dawek, w tym 7% osobom w wieku 16-49 lat, a nawet 407 dawek dzieciom w wieku 0-15 lat „wbrew krajowym zaleceniom rezerwowania tej szczepionki dla osób powyżej 55 lat”! Również do 8 lipca 2021 r. zgłoszono 243 zdarzenia niepożądane (zgłoszenia były dokonane głównie przez pracowników służby zdrowia). Wśród tych zdarzeń jest 39 hospitalizacji, 4 zdarzenia zagrażające życiu, 1 niepełnosprawność lub niezdolność do pracy oraz 7 zgonów.

Francja, Janssen, 8/7/21

Źródło: CRPV de Grenoble et CRPV de Lyon, Enquête de pharmacovigilance du vaccin JANSSEN® 

Jeśli chodzi o szczepionkę Moderna, ANSM wskazuje, że do 8 lipca 2021 r. podano 5,2 miliona dawek, w tym prawie 53.000 osobom nieletnim. Również do 8 lipca 2021 r. zgłoszono około 6.000 skutków ubocznych, w tym 14,4% przypadków ciężkich i tyle samo „przypadków nieoczekiwanych” (niestety nie wiadomo, co obejmuje ta kategoria). Zgłoszenia pochodzą zarówno od osób prywatnych, jak i od profesjonalistów. Spośród 1.050 przypadków ciężkich, 312 wymagało hospitalizacji, 50 zagrażało życiu, 25 dotyczyło niepełnosprawności lub niezdoności do pracy oraz 44 doprowadziło do zgonu (w tym kilka przypadków zgonów płodów). Główne problemy obserwowane wśród ciężkich przypadków to problemy hematologiczne (zakrzepica, udar mózgu, zatorowość płucna), neurologiczne (porażenie twarzy, drgawki uogólnione), kardiologiczne (arytmie, zapalenia mięśnia sercowego), do których dodaje się „28 nagłych zgonów niewyjaśnionych”.

Francja, Moderna, 8/7/21

Źródło: CRPV de Lille, CRPV de Besançon, Enquête de pharmacovigilance du VACCINE MODERNA 

O jakie konkretnie skutki uboczne chodzi?

Na dzień 8 lipca 2021 r., pod koniec około 6 miesięcy kampanii szczepień, francuski nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii szczepionki AstraZeneca zgłosił łącznie prawie 43.000 zdarzeń niepożądanych, w tym 9.637 (22,5%) zaklasyfikowanych jako „poważne”. Chodzi o natychmiastowe reakcje na szczepienie, o dolegliwości układu nerwowego (w szczególności porażenie), o problemy naczyniowe (zwłaszcza zakrzepica, udar mózgu), o poważne problemy z oddychaniem i sercem, wreszcie o bardzo poważne problemy skórne, o zaburzenia hematologiczne i o poważne zaburzenia widzenia i/lub słuchu.

Francja, AstraZeneka, skutki uboczne, 8/7/21

Źródło: CRPV d’Amiens ‐ CRPV de Rouen, Enquête de pharmacovigilance du vaccin VAXZEVRIA® 

Tę samą analizę można przeprowadzić w stosunku do 4 szczepionek łącznie, które mają nieco inne poważne skutki uboczne (głównie układu nerwowego w przypadku Moderny i Janssena, kardiologiczne w przypadku Pfizera).

Jeśli zestawimy najpoważniejsze konsekwencje, o których mowa powyżej (dla każdej z 4 szczepionek), otrzymamy poniższą tabelę, która zawiera ponad 15.000 poważnych skutków ubocznych, w tym prawie 1.800 hospitalizacji, ponad 2.800 zdarzeń zagrażających życiu i prawie 1.000 zgonów. Wszystko to w zaledwie 6 miesięcy.

Francja, porównanie skutków ubocznych 4 szczepionek po 6 miesiącach kampanii

Co mówi nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w innych krajach zachodnich

W Wielkiej Brytanii Departament Zdrowia informuje, że do 14 lipca 2021 r. podano około 20 milionów pierwszych dawek i 12 milionów drugich dawek szczepionki Pfizer/BioNTech, 25 milionów pierwszych dawek i 23 miliony drugich dawek szczepionki AstraZeneca (firma ma siedzibę w Londynie) i około 1,3 miliona pierwszych dawek szczepionki Moderna. W sumie ponad 46 milionów osób otrzymało co najmniej jedną dawkę, a ponad 35 milionów otrzymało dwie dawki. Raport o bezpieczeństwie leków  z 22 lipca  zaczyna się od stwierdzenia, że szczepionki są bezpieczne i nawołuje do globalnego zaszczepienia się. Na początku oficjalnego raportu stwierdza się, że szczepionki mają krótkotrwałe i niezbyt poważne skutki uboczne. Na przykład w przypadku firmy Pfizer „najczęstszymi skutkami ubocznymi były: ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, dreszcze, ból stawów i gorączka; wszystkie były zgłaszane u więcej, niż 1 osoby na 10. Reakcje te miały zwykle łagodne lub umiarkowane nasilenie i ustępowały w pare dni po szczepieniu.”. Wprawdzie ministerstwo precyzuje również, że odnotowało około 325.000 zgłoszeń negatywnych skutków (w tym dwie trzecie w przypadku AstraZeneca), niemniej dodaje, że „przytłaczająca większość zgłoszeń dotyczy reakcji w miejscu wstrzyknięcia (na przykład bólu ramienia) i uogólnionych objawów, takich jak zespół „grypopodobny”, bóle głowy, dreszcze, nudności, gorączka, zawroty głowy, osłabienie, bóle mięśni i szybkie bicie serca. Zwykle występują one wkrótce po szczepieniu i nie są związane z poważniejszymi lub trwającymi chorobami”. Krótko mówiąc: wszystko jest w porządku. Podobnie jak we Francji, rząd brytyjski nalega w swoim raporcie, że „szczepionki są najlepszym sposobem ochrony przed COVID-19 i już uratowały tysiące istnień ludzkich. Każdy powinien kontynuować szczepienie, gdy zostanie o to poproszony, chyba że ustalono przeciwwskazania”. Po przebrnięciu przez wprowadzenie "ku chwale szczepień", w drugiej części - raport opisuje szczegółowo skutki uboczne: wstrząsy anafilaktyczne, porażenia Bella (porażenia twarzy), zakrzepice (71 tego typu zgonów po AstraZeneca), zaburzenia miesiączkowania i krwawienia z pochwy, zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia (zwłaszcza po Pfizer), ciężkie reakcje skórne (zwłaszcza po Moderna), zespoły Guillain Barré (zwłaszcza po AstraZeneca) i wreszcie „zdarzenia śmiertelne”, czyli zgony. Konkretnie, na dzień 14 lipca 2021 r. brytyjska agencja uznaje 999 zgonów związanych z AstraZeneca, 460 związanych z Pfizer i 31 z innymi szczepionkami, co daje w sumie prawie 1500 zgonów.

W Holandii centrum nadzoru nad lekami (Bijwerkingencentrum Lareb ) dostarcza comiesięczne informacje na temat szczepień i ich skutków ubocznych, przy czym te ostatnie są zgłaszane głównie przez obywateli. W swojej ostatniej aktualizacji z 4/7/2021  informuje o 16,5 milionów podanych dawek, głównie Pfizer (11,8 milionów dawek, w porównaniu z 2,8 milionów w przypadku AstraZeneca, 1,3 miliona w przypadku Moderny i 600.000 w przypadku Janssen). Do 4/7/2021 zgłoszono 93.453 skutków ubocznych szczepionek na Covid, w tym dotyczących zakrzepicy w przypadku szczepionek AstraZeneca i Janssen. Centrum donosi o 448 zgonach w związku ze szczepieniem, głównie dotyczących osób starszych i głównie w związku ze szczepionką Pfizer.

W Europie, witryna Europejskiej Agencji Leków jest wyjątkowo trudna do użytkowania, trudno znaleźć i trudno ściągnać dane dotyczace szczepionek przeciwko Covid-19 , i potrzeba duuuuuuuużo czasu, żeby zrozumieć, jak to ona funkcjonuje. Chwalebnie, pod koniec czerwca, dwóch badaczy francuskich przestudiowało cierpliwie tą witrynę i zaprezentowało w wideo , jak sobie z nią radzić.
Pod koniec czerwca Europejska Agencja Leków odnotowała już około 9.000 zgonów związanych ze szczepieniami i to jedynie w związku ze szczepionką firmy Pfizer, głównie z przyczyn powikłań kardiologicznych, płucnych lub naczyniowo-mózgowych, w tym zgonów spowodowanych samym Covidem-19 (co przynosi wstyd szczepionkom przeciwko Covidowi...!). Ponadto dane europejskie ujawniają również inny bardzo niepokojący aspekt szczepień, jakim jest fakt, że ryzyko wystąpienia poważnych skutków ubocznych dotyczy nie tylko osób powyżej 65 roku życia, ale także niemowląt i młodzieży (12-17 lat). Innymi słowy, genetyczne szczepionki na Covid-19 używane w Europie stwarzają ryzyko poważnych skutków ubocznych (do zgonu włącznie) w kategoriach populacji, które w żaden sposób nie są zagrożone Covidem.
Pracownicy służby zdrowia z kolektywu ReinfoCovid i Coordination Santé Libre wykazali dzięki temu, że - dla ludzi poniżej 45 lat - stosunek korzyść/ryzyko szczepionek genetycznych jest bardzo niekorzystny . Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, masowe narzucanie im szczepionek genetycznych jest wręcz przemocą, której rozpowszechnienie byłoby przestępstwem.

Wreszcie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadzór nad bezpieczeństwem lekarstw (i, generalniej, przejrzystością danych administracji państwowej) jest lepiej zorganizowany i bardziej rygorystyczny, niż w wielu krajach europejskich, bardzo precyzyjne dane można znaleźć na portalu VAERS  (System Zgłaszania Skutków Ubocznych Szczepień). I wbrew argumentom przemysłowców, powtarzanym jak katarynka przez francuskich dziennikarzy (wspomniani już "weryfikatorzy", czyli fact-checkers), dane te są wystarczająco wiarygodne. Sześciu brytyjskich badaczy przeanalizowało  250 zgłoszeń zgonów przypisywanych szczepionkom przeciw Covid-19 w VAERS. W rezultacie dwie trzecie owych raportów zostało sporządzonych przez lekarzy i są wiarygodne w 86%.
Niemniej obserwacja danych amerykańskich jest uderzająca z innego względu. Przeszukując owe dane pod kątem zgonów związanych ze szczepionką, możliwe jest nie tylko szczegółowe zliczenie każdej szczepionki przeciw Covid-19, ale także porównanie tych wyników z wynikami w stosunku do wszystkich innych szczepionek stosowanych w Stanach Zjednoczonych od ponad 30 lat. Według stanu na 16 lipca 2021 r., kiedy to 160 milionów Amerykanów zostało w pełni zaszczepionych, szczepionki Covid-19 wiążą się z ponad 6.000 zgonów, 91% z nich jest związanych wyłącznie ze szczepionkami Moderna i Pfizer (obie amerykańskie), Janssen jest belgijską filią innej amerykańskiej firmy - Johnson & Johnson. Zrekonstruowaliśmy poniższą tabelę, która podaje szczegóły tych danych.

Śmiertelność powiązana ze szczepionkami w USA, 16/7/21

Źródło: VAERS , obliczenia wykonane na danych z 16/7/2021 r.

Co więcej, dane VAERS umożliwiają porównanie śmiertelności spowodowanej szczepionkami przeciw Covid-19 z ogólną śmiertelnością poszczepienną w USA w ciągu 30 minionych lat. Miało miejsce łącznie 16.605 zgonów (dotyczy setek różnych szczepionek). W ciągu zaledwie 6 miesięcy szczepionki na Covid-19 reprezentują zatem 36% całkowitej śmiertelności poszczepiennej w USA w przeciągu 30 lat. Dla porównania, w tej samej bazie danych, policzyliśmy liczbę zgonów spowodowanych szczepionkami przeciwko grypie sezonowej (influenza seasonal). W ciągu 30 lat (1990-2020) szczepionki te spowodowały 1.106 zgonów, co stanowi 6,66% całkowitej śmiertelności poszczepiennej w ciągu 30 lat. Innym sposobem wyrażenia tych wyników jest zatem stwierdzenie, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu 6 miesięcy szczepienie przeciwko Covid-19 zabiło 5 razy więcej osób, niż szczepienie przeciwko grypie w przeciągu 30 lat. Potwierdza to, że mamy do czynienia ze szczepionkami nowego typu, których niebezpieczeństwo jest bezprecedensowe.

Wniosek

Kwestia skutków ubocznych szczepionek przeciw Covid-19 jest przemilczana przez rządy i główne agencje zdrowia. Jest prawdziwym tabu, zarówno we Francji, jak i w większości krajów zachodnich. Nie dziwota, jako że podważają ideologię integralnych szczepień, którą kierują się rządy, które zdecydowały powierzyć się w ręce przemysłu farmaceutycznego. I, w istocie, przemysł ten znajduje się w centrum zarządzania epidemią, która stanowi dla niego bezprecedensową w historii gratkę: który opatentowany produkt komercyjny miał kiedykolwiek całą ludzkość jako potencjalny rynek - i do tego odnawialny corocznie? Właściciele i udziałowcy tych firm wzbogacają się właśnie niesamowicie . Biorąc pod uwagę sposób, w jaki te branże pracowały, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii (w sytuacji awaryjnej i z nadzieją na kolosalne zyski), w celu opracowania nowych szczepionek genetycznych (DNA lub RNA), można było od początku obawiać się, że te produkty nie są wysokiej jakości. Tyle, że rzeczywistość przekracza obawy i pokazuje, że szczepionki przeciw Covid-19 mają więcej skutków ubocznych, niż jakiekolwiek inne przed nimi. Widzieliśmy, że w Holandii chodzi o 2,7 zgonów na 100.000 zaszczepionych (16,5 miliona zaszczepionych, 448 zgonów). We Francji i Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wynosi około 3,7 zgonów na 100.000 zaszczepionych. W Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wzrasta nawet do 4,3 zgonów na 100.000 zaszczepionych, prawdopodobnie ze względu na przewagę szczepionki AstraZeneca, o której wiadomo od marca 2021 , że jest najniebezpieczniejszą z czterech stosowanych na Zachodzie szczepionek (w szczególności ze względu na liczbę zakrzepów, jakie powoduje i które zaczynają być udokumentowane w literaturze medyczno-naukowej (patrz np. tutaj  i tutaj ). Czemu trudno się dziwić znając warunki, w jakich szczepionka została wyprodukowana w Chinach . Nawiasem mówiąc, o czym już informowaliśmy, była to pierwsza szczepionka podawana we Francji, od lutego 2021 r, pracownikom służby zdrowia. Co wyjaśnia niechęć części służby zdrowia do szczepień przeciw Covid-19.

Ta śmiertelność poszczepienna (która jest tylko widzialnym wierzchołkiem góry lodowej poważnych skutków ubocznych) jest zatem bezprecedensowa, a jej ukrywanie jeszcze bardziej. Powiedzmy to jasno: ukrywanie podobnego niebezpieczeństwa jest zbrodnią wobec ludności. Nawet zredukowane do najbardziej elementarnych zasad etyki (primum non nocere), podejście do tej kwestii powinno prowadzić do pilnego zawieszenia kampanii szczepień, do analizy danych nadzoru farmakoterapeutycznego (według grup wiekowych i innych czynników ryzyka) oraz do rzetelnego oszacowania zasadności - po to, aby określić, jakim konkretnym kategoriom populacji można zaproponować szczepienie bez takiego ryzyka, że skutki uboczne będą groźniejsze, niż sam koronawirus, przed którym miały chronić. Każda inna postawa jest jedynie ideologią i marketingiem komercjalnym, i nie ma nic wspólnego z troską o zdrowie publiczne. Historia pokazała już (tytoń, pestycydy, zanieczyszczenie olejami, itp.), że podobna ideologia i marketing były odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludności cywilnej. To, że są promowane w imię Dobra, nie powinno w żaden sposób przesłaniać ich natury. Wszystkich, którzy sobie na to pozwalają, można już teraz uznać za wspólników tej nowej śmiertelności poszczepiennej - bezprecedensowej w historii medycyny.


Korekta tłumaczenia: Barbara Bernacka

Podobne posty