This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

UNHCR - Statystyki migracyjne

Ten artykuł ma ponad 5 lat. Jego zawartość może być nieaktualna.

Na świecie jest 68.500.000 siłą przesiedlonych ludzi,
w tym 25,4 mln uchodźców (w tym ponad połowa niepełnoletnich, -18 lat).

40.000.000 osób przemieściło się w obrębie własnych państw, uciekając przed konfliktami (tzw "migracja wewnętrzna");
25.400.000 to uchodźcy (19,9 mln zarejestrowanych przez UNHCR + 5,4 mln Palestynczyków zarejestrowanych przez UNRWA);
—   3.100.000 osób nadal poszukuje azylu politycznego

85% uchodźców znalazło schronienie w krajach rozwijających się
57% azylantów na świecie wywodzi się z trzech państw :
- Płd Sudan = 2,4 mln
- Afganistan = 2,6 mln
- Syria = 6,3 mln ludzi

Państwa, które wchłonęły najwięcej migrantów :
— Turcja = 3 mln osób
— Uganda = 1,4 mln osób
— Pakistan = 1,4 mln osób
— Liban = 1 mln osób
— Iran = 979.400 osób

Na świecie jest :
10.000.000 bezpaństwowców, czyli migrantów którym odmówiono obywatelstwa i dostępu do podstawowych praw (edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, prawo do wolnego poruszania się)
102.800 osób przesiedlonych
— każdego dnia 44.400 osób jest zmuszonych do ucieczki

Mapa interaktywna UNHCR

Wyjaśnienia:

  • Pierwszy ekran jest ekranem pomocniczym, wyjaśniającym jak funkcjonuje mapa interaktywna. Aby dotrzeć do statystyk, należy kliknąć gdziekolwiek na ów ekran.
  • Dane wyświetlają się pod myszką.
  • Pod mapą znajdziecie wykres (od 1945 roku do dzisiaj). Klikając na interesujący Was rok, otrzymacie stosowną mapę z danymi.
Podobne posty