This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Dzień Długu Ekologicznego

Ten artykuł ma ponad 5 lat. Jego zawartość może być nieaktualna.

Dzień Długu Ekologicznego – dzień, w którym ludzkość wykorzystała zasoby (gleba, paliwa kopalne, lasy, surowce, woda) przypadające na cały rok do produkcji dóbr i usług, przekraczając tym samym zdolność Ziemi do ich odnawiania.. (Wikipedia ).

Kryteria obliczeń ekologicznych

 • ślad ekologiczny rolnictwa (grunty uprawne)
 • ślad ekologiczny hodowli (grunty wypasowe)
 • ślad ekologiczny produktów drzewnych (grunty leśne)
 • ślad ekologiczny rybołówstwa (łowiska)
 • ślad ekologiczny zagospodarowania przetrzeni (osadnictwo i zabudowa)
 • ślad ekologiczny carbonu (paliwa kopalne, ślad węglowy)

Dzień Długu Ekologicznego ostatnich lat

Od lat 70. przekraczamy zdolność Ziemi od odnawiania się:

 • 1987 = 19 grudnia
 • 1990 = 7 grudnia
 • 1995 = 21 listopada
 • 2000 = 1 listopada
 • 2005 = 20 października
 • 2010 = 21 sierpnia
 • 2015 = 13 sierpnia
 • 2016 = 08 sierpnia
 • 2017 = 02 sierpnia
 • 2018 = ?

Indywidualnie, państwa wysoko rozwnięte, wkraczają w okres długu ekologicznego o wiele wcześniej, niż średnia planety. Francja np. w 2018, wkroczyła w okres długu ekologicznego już 5 maja.

Mapa interaktywna Global Footprint Network

Wyjaśnienia:

 • Nazwa państwa wyświetli się pod myszką.
 • Klikając na wybrane państwo otworzy się okienko ze stosownymi danymi (do 2014 roku). — Po lewej - Potencjał biologiczny państwa na mieszkańca (Biocapacity per person);
  — pośrodku - Ślad ekologiczny na mieszkańca (Ecological footprint per person);
  — po prawej - Kredyt lub deficyt potencjału państwa (Biocacity Reserve(+)/Deficit(-)).
 • Każda z pięciu ikon pod mapą daje dostęp do innego typu wizualizacji. Od lewej :
  — ikona 1 - Deficyt/rezerwa ekologiczna państwa (Biocacity Reserve/Deficit)
  — ikona 2 - Całkowity Ślad ekologiczny państwa (Total Ecological Footprint)
  — ikona 3 - Ślad ekologiczny na mieszkańca (Ecological footprint per person)
  — ikona 4 - Całkowity potencjał biologiczny państwa (Total Biocapacity)
  — ikona 5 - Całkowity potencjał na mieszkańca (Biocapacity per person)

Krytyki

Metody obliczania Dnia Długu Ekologicznego bywają kontestowane, niemniej - jak odpowiadają autorzy obliczeń - nie istnieją stosowne narzędzia analityczne. Niewątpliwą zasługą inicjatywy Global Footprint Network i WWF jest uwrażliwianie ludzi na niekontrolowaną eksploatację planety, która nas nosi i żywi.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witryny wymienione poniżej.

Źródła:
Podobne posty