This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Noam Chomsky: Na długo przed Georges Orwell'em...

Na długo przed Georges Orwell'em znakomicie zrozumiano, że należy tłumić Pamięć. I nie tylko Pamięć, lecz również świadomość tego, co wydarza się na naszych oczach. Gdyby ludzie rozumieli, co robimy w ich imieniu, prawdopodobnie nie pozwoliliby na to.

Noam Chomsky
językoznawca