This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Aldous Huxley: Idealną dyktaturą...

"Idealną dyktaturą byłaby taka, która zachowałaby pozory demokracji, bedąc w istocie więzieniem bez murów, z którego więźniowie nie zamierzaliby nawet uciekać. Swoisty system niewolnictwa, w którym — dzięki konsumpcji i rozrywkom — niewolnicy kochaliby swoje poddaństwo."

cytat przypisany do Aldous HUXLEY (1894-1963)

Photo of Aldous Huxley by Bettmann/CORBIS