This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Gilles Deleuze: Być z lewicy...

Być z lewicy to, w pierwszej kolejności, myślec o świecie, następnie o swoim kraju, następnie o swoich bliskich i, na końcu, o sobie ; być z prawicy, to myśleć w odwrotnej kolejności.

Gilles Deleuze, 1988


Dopisek (2018-04-09):
Jeden z czytelników, pan Bernard Bretonnière, zwrócił słusznie uwagę na fakt, iż nie chodzi o cytat, lecz o rozpowszechnione na sieci uproszczenie. W istocie, Gillles Deleuze nigdy nie skondensował swojej myśli podobnym ciągiem słownym. Tym, którzy znają francuski, polecam poniższe linki.