Prysznic za ścianą

Prysznic za ścianą, ten szmer.
Cienki, zgnieciony papier, w który
pakują frezje. Fitzgerald albo inny,
podobny podmuch utraty.
Młodość, jej fałszywe obietnice.
Lekko pijany mężczyzna,
w drzwiach.