Complete versus Finished

Complete versus Finished

Anglia

Żaden słownik nie był w stanie wyjaśnić prosto różnicy pomiędzy angielskimi COMPLETE i FINISHED. Niemniej, podczas niedawnej konferencji językowej w Londynie, w której uczestniczyli najlepsi językoznawcy, pewien kenijczyk, Samsundar Balgobin, odniósł zdecydowane zwycięstwo.

Zadanie brzmiało następująco:

Niektórzy twierdzą, że nie ma różnicy pomiędzy COMPLETE i FINISHED. Proszę wyjaśnić ową różnicę w sposób łatwy do zrozumienia.

Oto bystra odpowiedź:

Kiedy poślubiacie właściwą kobietę, jesteście COMPLETE (skompletowani)
Kiedy poślubiacie niewłaściwą kobietę, jesteście FINISHED (skończeni)
A kiedy właściwa kobieta przyłapie Was z niewłaściwą kobietą, jesteście COMPLETELY FINISHED ! (całkowicie skończeni)

Odpowiedź nagrodzono ponad 5-minutową owacją.