This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Absurdałki: 100.000 vs 1.800 vs 535

Żyjemy w świecie w którym Ci, którzy zarabiają po 100.000 € miesięcznie przekonują tych, którzy zarabiają 1800 €, że wszystko jest winą tych, którzy żyją za 535 €.

Facebook