Ci, co nam współczują

Ci, co nam współczują, braciszku,
— jakżeby się bez nas obeszli?
Piękna jest nasza jałmużna
rozdawana na prawo i lewo.
Gdy tracą oddech, stajemy przy nich
i zawsze w samą porę.
Ci, którym współczujemy, braciszku,
jakżebyśmy obeszli się bez nich?