This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Covid19: reaktywność państw OECD

Jak szybko państwa członkowskie OECD reagowały na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 ?

Le Média TV  (niezależny serwis informacyjny) pokusił się o stosowne zestawienie w oparciu o dane z Oxford . Pouczające.

Pandemia nie rozpowszechniała się równolegle na całym świecie, za punkt odniesienia autorzy uznali więc 10-tą ofiare smiertelną w danym państwie.
Porównanie zatrzymuje sie na dniu 9/4/2020.

Legenda:
Niebieska linia oznacza, że władze antycypowały rozwój pandemii;
czerwona linia oznacza, że restrykcja została wprowadzona z opóźnieniem;
— ikona sygnalizuje próg 10-ego zgonu, czyli punkt odniesienia;
— ikona sygnalizuje datę wprowadzenia restrykcji.

1. Zakmnięcie szkół

2. Zakmnięcie miejsc pracy

3. Anulacja uroczystości i wydarzeń zbiorowych

4. Zakaz zgromadzeń powyżej 100 osób

5. Kwrantanna domowa

6. Ograniczenie podróżowania po kraju

7. Zakaz podróży z krajów zagrożonych


Pewnych restrykcji Polska i Francja nie wprowadziły, np. :
— zamknięcie środków komunikacji zbiorowej;
— śledzenie kontaktów osób zakażonych wykorzystując technologię Bluetooth.

Ani Polska, ani Francja nie praktykują nadal systematycznych testów na osobach z symptomami grypowymi.

Brak porównania odnośnie obowiązku noszenia maseczek ochronnych.

Sources:

Śledzić rozwój pandemii: