Miłość wyciera ręce

Miłość wyciera ręce
powoli. Nic w niej ludzkiego
nie ma. Trwa
jarzeniowe światło.
Biegnie
lis z żywym mięsem
w pysku.
Metal. Metal i biel.