Politycy

Politycy

Francja

Polityk odwiedza pewną gminę podczas swojej kampanii wyborczej i prosi mieszkańców, aby przedstawili mu ich dwa główne problemy.

„Pierwszym problemem jest brak wykwalifikowanego pielęgniarza w naszym ambulatorium / przychodni” - informują mieszkańcy.

Polityk wyjmuje komórke z kieszeni, telefonuje do kogoś, po czym oznajmia:
„Ten problem został rozwiązany. Co jeszcze?”

Na co mieszkańcy: „Drugim problemem jest brak sieci komórkowej w naszej gminie.”