Rósł śmiech, hałas telefonów

Rósł śmiech, hałas telefonów,
hotel pełen młodych kobiet,
ich cienkich głosów na coraz
wyższych piętrach, trzaskających
okien, nadziei, nagłych
przeciągów w długich korytarzach.