Wszystko nasze

14 kwiecień 1996

Gdybyś rękę w mojej trzymała...
Czy miałbym coś przeciwko temu ?
Gdybyś myśli z moimi mieszała...
Czy miałbym coś przeciwko temu ?
Gdybyś sercem moje pojmowała...
Czy miałbym coś przeciwko temu ?
Gdybyś wzroku mojego szukała...
Czy miałbym coś przeciwko temu ?
Gdybym Twoim był, a Ty moją była...
Czy miałbym coś przeciwko temu ?
Gdybyśmy drogami wspólnymi chadzali...
Czy miałbym coś przeciwko temu ?
Gdyby...
...akceptuję wszystko !