Nie lubię

nie lubię
zimnej herbaty
nijakich potraw
letnich uczuć

taka herbata
nie uagsi pragnienia
taka potrawa
nie podrażni podniebienia
takie uczucie
nie uskrzydli