Mój narzeczony

Mój narzeczony to jest piękny chłopak.
On mnie nie kocha, tylko mnie
boli.
Stoimy nad kanałem i wieczór w O. jest
równie dobry jak gdzie indziej.
Stoimy nad kanałem i nikt się nie gapi.
On zapala papierosa i o nic nie prosi.
Ale jego papieros zawsze tak się śpieszy.
Jego papieros prosi i grozi, i nie wie,
co robić.
Mój narzeczony pisze wiersze tak,
jak się pisze podania.
I ja się z niego nie śmieję.