Przyszłość jest gładka i lśni

Przyszłość jest gładka i lśni.
Idziemy, ślad za sobą
ciągnąc: lepkie nitki, okrutne
dzieciństwo, rachunki, wszystko
wszystko, co nam nie pomogło.
Wiem, że prawa i wzory
bezgłośnie jak śnieg
oblepią niepewną ziemię.
Przyszłość jest gładka i lśni,
i wcale jej nie mamy.