Maria Grodecka

«Rola wartości w procesie kształtowania się osobowości człowieka współczesnego» to praca doktorska Maria Grodecka , złożona na Uniwersytecie Warszawskim w 1971 roku i obroniona w 1972. Kopię wyłudziłem od autorki w 1977 roku.

Jeśli czujecie się zagubieni w teraźniejszości, pozbawieni poczucia sensu życia i motywacji, w doktoracie Marii Grodeckiej macie szansę znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest.

Podział wartości na kumulatywne, retrospektywne i prospektywne wydaje się tak oczywisty, że genialny.

Rozdział I