Pełnia szczęścia

Pełnia szczęścia

Kanada

Nauczyciel przepytuje uczniów. Każdy ma zbudować zdanie z zaprzeczeniem zawierącym czasownik "brakować"...
Pierwszy odpowiada:
— Mój ojciec kupił samochód, ale brakuje klimatyzacji.
— Bardzo dobrze!
Drugi odpowiada:
— Mój ojciec kupił dom, ale brakuje basenu.
— Bardzo dobrze!
Trzeci odpowiada:
— Nam niczego nie brakuje!
Nauczyciel jest zaskoczony:
— Zdanie nie jest niepoprawne, ale czegoś niewątpliwie brakuje w domu. Zastanów się chwilę...
— Niczego nie brakuje. Wczoraj, kiedy siostra wróciła z murzynem, tato powiedział: tylko tego nam jeszcze brakowało!