732 i 747

732 i 747

Francja

Charles Martel zatrzymał Arabów w Poitiers w 732.
Powrócili do Paryża w 747 !!!