Nasza rodzina

Dane statyst.

Osoby

Razem osób 354
Osoby rodzaju męskiego 178
Osoby rodzaju żeńskiego 176
Osoby z nieznaną płcią 0
Wydarzenia osoby 425

Rodziny

Razem rodzin 138
Małżeństwa 48
Rodziny po rozwodzie 3
Wydarzenia rodzinne 57

Czas i daty

Najwcześniejsza data 1826
Ostatnia data 19/08/2017

Wykresy statystyk

Wiek osoby

Person’s age

Wiek osoby żyjącej

Living person’s age

Liczba dzieci w rodzinie

Children per family

Rok urodzenia

Year of birth

Rok śmierci

Year of death

Miesiąc urodzenia

Month of birth

Miesiąc śmierci

Month of death

Miesiąc ślubu

Month of marriage

Wiek w chwili ślubu

Age at marriage

Wiek w chwili rozwodu

Age at divorce

Wiek rodziców w chwili narodzin dziecka

Parents’ age at children’s birth

Wiek dziecka w chwili śmierci rodziców

Children’s age at parents’ death

Wiek osoby w chwili śmierci partnera

Person’s age at partner’s death

Lata między ślubem, a urodzeniem dziecka

Years between marriage and child’s birth

Rozkład nazwisk

Name Distribution

Miejsce urodzenia

Place of birth

Kraj urodzenia

Country of birth

Typy wydarzenia i faktu

Event & Fact types

Kolor oczu

Eye Color