« Marée populaire »

« Marée populaire »

« Marée populaire »

« Marée populaire » należy rozumieć jako « Fala narodu »...
±200 demonstracji przeciwko polityce obecnego prezydenta Francji.
Na zdjęciach: demonstracja w Paryżu.
Według głównych mediów demonstracja była porażką: prawie nikt w niej nie uczestniczył!!!

2018-05-26
Paryż
© Alain Jocard / AFP


Marée populaire Paris
© Geoffroy Van Der Hasselt / AFP
Marée populaire Paris
© yetiblog.org
Marée populaire Paris
© Nathanel Charbonnier / Radio France
Marée populaire Paris
© Amandine Sanchez / Periscope
Marée populaire Paris
© Geoffroy Van Der Hasselt / AFP
Marée populaire Paris
© Twitter / JLM
Marée populaire Paris
© Twitter / JLM