Dialog z władzą

Dialog z władzą

Dialog z władzą

Manifestacje przeciw zmianom w prawie pracy (prawo zwane "El Khomri"). Manifestant zraniony przez francuskie ZOMO.

2016-06-14
Paryż
© Jérôme Chobeaux